Viited

Mul ei ole head mõtet, kas/kuidas tõlkida bibliograafilisi viiteid. Olen seni teinud nii, et põhitekstis on kõik (teoste pealkirjad, „lk.“, „ptk.“ jne.) tõlgitud, aga joonealustes märkustes olen jätnud allikaviited samasuguseks nagu originaalis.

Vasteid mõnedele sagedasematele väljenditele:

movable types → teisaldatavad (trüki)tüübid

Internetist ei leidnud ma väljendile „movable types“ muid vasteid kui „tinaladu“ ja „liikuvad trükitüübid“. Esimene ei anna siin tekstis üldse mõtet edasi (asi ei ole materjalis), teine aga tundub lohaka toortõlkena inglise keelest (kuigi „movable“ tähendab tegelikult „liigutatav“) või vene keelest („движущиеся“) ja seletab asja sisu McLuhani teksti seisukohalt valesti; „movable“ mõte on siin selles, et tüüpe saab ümber paigutada, s.t. matriits, millelt lehekülg trükitakse, ei ole mitte üks ja lahutamatu tervik, millega ei saa enam midagi muud teha kui aina uuesti sedasama lehekülge trükkida (nagu Gutenbergi-eelsete vahenditega või nagu näiteks gravüüride trükkimisel), vaid teda saab lahti võtta ja panna samadest tüüpidest kokku hoopis teise teksti.

itemizing → elementideks lahutamine

(alates orig. lk. 168); aga seda annab mitut moodi võtta, teisiti võttes sobiks paremini ehk hoopis „kataloogimine“.

Renaissance → renessansiaeg

vernacular → rahvakeel

Tõlkisin „vernacular“ ühtluse mõttes kõikjal „rahvakeeleks“; kohati sobiks võib-olla paremini ka „rahvuskeel“.

PA system → massikommunikatsioonisüsteem

Otseselt tähendab „PA system“ vist ainult elektrilisi vahendeid (megafone jms.), aga McLuhan ei kasuta seda väljendit selles tähenduses kordagi. Ma ei tea eesti keeles „PA systemile“ otseses mõttes head vastet olevat, oletan, et ka „massikommunikatsioonisüsteem“ sobib üsna hästi.

repeatability → reprodutseeritavus

prince → valitseja

Machiavelli peateose „Il principe“ ingliskeelse tõlke pealkiri on „The Prince“, eestikeelse tõlke pealkiri on „Valitseja“.

denudation → alastikiskumine

sense ratios → meeltevahelised proportsioonid

posture → poos

Seda sõna on tekstis kahes kontekstis: esiteks, et loogikafiguurid on mõistuse „postures“, ja teiseks, et arhetüübid on alateadvuse „postures“. Arvatavasti viitab McLuhan sõnaga „posture“ sellele, mida balletis nimetatakse positsioonideks; see analoogia läheb tõlkes paratamatult kaduma, sest esiteks ei vii eestikeelne „positsioon“ suurel enamikul lugejatest mõtet vist sugugi balletile, ja teiseks ärataks ta hoopis valesid ja häirivaid assotsiatsioone.

hedonistic calculus → hedonismiarvutus

See vaste ei kõla sugugi ja jääb lahjaks, aga ma ei leia paremat. Tekstis on see väljend esimest korda (lk. 208) ühendis „political arithmetic and hedonistic calculus“, ja metafoori mõte on selles, et võrreldakse paralleelselt poliitikat ja hedonismi ning aritmeetikat ja infinitesimaalarvutust; ainult et inglise keeles tähendabki „calculus“ otseselt infinitesimaalarvutust, aga eestikeelne „arvutus“ on palju üldisema tähendusega sõna, mistõttu ta seda metafoori edasi ei anda ei suuda. Aga „hedonistlik infinitesimaalarvutus“ läheks vist juba väga imelikuks ja arusaamatuks, nii et metafoor ei hakkaks ikkagi tööle.